Ouderraad (OR)

Samen vieren
School is de plek om te leren, samen te werken, maar ook een plek om samen te vieren. De ouderraad heeft een belangrijke bijdrage bij het organiseren van allerlei festiviteiten door het schooljaar heen.
Alle ouders van het Palet zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Jolanda, Danielle, Monique, Nathalie, Linda, Ingeborg, Helen, Nienke en Carmen zijn de enthousiaste ouders die de ouderraad vormen van Het Palet. Zij worden geholpen door andere ouders, die ondersteuning bieden bij de activiteiten.

De ouderraad (OR) vergadert 1 keer per maand met elkaar.
Michelle Oostwouder is als leerkracht afgevaardigd in de OR.
Een samenvatting van de notulen kunt u onderaan deze bladzijde lezen.

De activiteiten
Beginactiviteit
Jaarlijks wordt er gezorgd voor een gezellige beginactiviteit op de eerste schooldag. Zo voelen we ons allemaal weer welkom op school.

Sint
In december ligt de aandacht bij het Sinterklaasfeest. De ‘Sint’ zorgt voor de cadeautjes in de schoen en op 5 december, en natuurlijk komt Sint langs met zijn Pieten.

Kerst
Na de Sint wordt de school omgetoverd in kerstsfeer. Een heerlijk kerstdiner en een gezellige kerstborrel voor ouders hoort tot de festiviteiten.

Pasen
Met Pasen wordt er voor de kinderen en leerkrachten een brunch georganiseerd.

Koningsspelen
Het Palet doet mee met de Koningsspelen. Na het Koningsontbijt wordt er gesport en/of gedanst. De OR zorgt voor een gezellige traktatie.

Eindfeest
Het schooljaar wordt beeindigd met een spetterend eindfeest!

Vrijwillige ouderbijdrage
Om al deze activiteiten mogelijk te maken, is er de vrijwillige ouderbijdrage. Alle bovenstaande activiteiten worden hieruit bekostigd. Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. De verantwoording van de uitgaven worden op de ledenvergadering/informatieavond aan het begin van het schooljaar besproken.
De hoogte van de bijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt op de ledenvergadering vastgesteld. Daarna krijgt vanuit de ouderraad het verzoek tot betaling.
De hoogte van de vrijwillige bijdrage is –evenals vorige jaren- in schooljaar 2016-2017  €31,00.
Dit geld kan gestort worden op rekeningnummer NL49INGB0006931825  tnv ouderraad Het Palet,
onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Mocht de betaling van de vrijwillige bijdrage lastig zijn, kunt u zich richten tot Yvonne van der Geest.

Schoolreis en kamp
Groep 1 t/m 7 gaat op schoolreis. De organisatie ligt bij het team
Voor de bekostiging van de schoolreis, krijgt u vanuit de school in januari een verzoek tot betaling. De kosten daarvoor zijn dit schooljaar €25,00.
Groep 8 gaat op kamp. Ook die organisatie ligt bij de school. Betaling van het kamp is later in het schooljaar.

Als u hieronder klikt, kunt u de laatste samenvatting van de notulen lezen van de ouderraad.

Notulen oudervereniging

De notulen volgen.

E-mailadres
De ouderraad is te bereiken op het e-mailadres: or.hetpalet.alphen@gmail.com.

 

 

Nieuws