Onderwijsvisie

Kleurrijk, met voor ieder een PALET aan mogelijkheden

Ieder kind vinden wij belangrijk. Daarom zetten wij ons dagelijks in om een omgeving te creëren, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze school biedt een PALET aan mogelijkheden!

Hieronder is te lezen, hoe wij zorgen voor kleurrijk onderwijs.
Klik hier voor de gekleurde versie van onze visie!

Samen school zijn
Een school ben je samen. Ieder heeft zijn of haar rol. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep, op school, op de speelplaats. Dat geldt voor de schoolleider, de leerkrachten, de kinderen en de ouders. Uitgangspunt is om goed te informeren, te communiceren en te luisteren naar elkaar.

Vreedzame school
Als kinderen, ouders en teamleden zich prettig en gewaardeerd voelen, is dat een prachtige basis voor leren en ontwikkelen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Iedereen hoort erbij, doet er toe en telt mee. Daar horen regels en afspraken die vastliggen en die we met elkaar naleven, uitdragen en hanteren. Oplossingen zoeken, weerbaar zijn, samen spelen, elkaar helpen, jezelf kunnen zijn, je verantwoordelijk voelen; basisvoorwaarden om als mens samen te werken en te genieten van en met elkaar.

Uniek
Elk kind is uniek. Het Palet kent vele kleuren. Ieder kind heeft mogelijkheden en talenten. We maken ons sterk voor een omgeving en organisatie waarin kinderen op hun eigen niveau deze talenten kunnen ontwikkelen. We stimuleren dat kinderen geloven in zichzelf, maar ook dat zij de ander respecteren die andere talenten heeft.

Goed onderwijs
Om je te kunnen bewegen in deze wereld, heb je een basis nodig: lezen, taal, rekenen en schrijven noemen we de basisvaardigheden. Wij hebben een klassenorganisatie waarbij de leerlingen zich op gedifferentieerde wijze met moderne methodes deze vaardigheden eigen kunnen maken. De leerkrachten zorgen voor de juiste begeleiding. Daar waar nodig, is er extra ondersteuning.

De wereld om je heen
Om de wereld om je heen te kunnen snappen en je daarin te kunnen bewegen, is ook kennis van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en wetenschap en verkeer onmisbaar. Daarbij vinden we het vanzelfsprekend, dat kinderen de wereld niet alleen vanuit de boeken leren, maar onderzoeken, ontdekken en beleven.

Creatief, kunst en cultuur
Werken met en genieten van Kunst en Cultuur geeft ons een extra dimensie. We willen kinderen daarin iets meegeven voor het leven. We denken daarbij aan uitingsvormen als tekenen, muziek, handvaardigheid, drama, dans, media. Bij Kunst en cultuur werken we vanuit thema’s met Hoofd, Handen en Hart.

ICT
Om in deze wereld te kunnen meedraaien, is kennis en begrip van ICT noodzakelijk. Op het Palet zien we ICT in de eerste plaats als een hulpmiddel om te gebruiken bij het eigen maken van leerstof, het opzoeken en verwerken van informatie en actieve aandacht voor mediawijsheid.

Gezond leven
Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar staan we voor. Wij willen kinderen meegeven, dat bewust omgaan met je lichaam (beweging en gezonde voeding) en het milieu om je heen (duurzaamheid), belangrijk zijn voor het welbevinden van jezelf en anderen.

Nieuws