Medezeggenschapsraad (MR)

Op het Palet praten en denken ouder(s)/verzorger(s) mee over de inhoud en organisatie van de school. Waar de oudervereniging vooral activiteiten organiseert, denkt de MR mee over het beleid van de school en heeft zij bij een aantal onderwerpen vanuit de wet advies- of instemmingsrecht.

De MR bestaat uit een geleding van 2 ouders en 2 leerkrachten, die door hun achterban telkens voor twee jaar worden gekozen.
De ouders zijn:
Joep Aalders (vader van Suus, Kas en Jurre)
Wouter de Jeu (vader van Abel)
De leerkrachten zijn:
Matthijs van Rhijn (leerkracht groep 5/6)
Marlies Vrancken (Leerkracht groep 1/2)

Jaarlijks komen de MR-leden 6 keer bij elkaar. Aan de hand van een vastgestelde agenda, komen veel onderwerpen aan bod. Zo wordt er o.a. gesproken over het schoolplan, de activiteitenplannen, de formatie, financiën en vakantieroosters. De schoolleider is geen lid van de MR, maar zit een deel van de vergadering erbij, om input te leveren over de lopende zaken op school.

De MR vergaderingen zijn openbaar; iedereen mag aanwezig zijn.
Heeft u onderwerpen voor de MR, dan kunt u die bij een van de leden vooraf inbrengen.

Voor zaken die alle scholen van Morgenwijzer aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden.


Voor meer informatie over de vergadering /notulen kunt u contact opnemen met de MR.
Dit kan via het mailadres: mrsoporahetpalet@gmail.com

 

Nieuws