Medezeggenschapsraad (MR)

Op het Palet praten en denken ouder(s)/verzorger(s) mee over de inhoud en organisatie van de school. Waar de oudervereniging vooral activiteiten organiseert, denkt de MR mee over het beleid van de school en heeft zij bij een aantal onderwerpen vanuit de wet advies- of instemmingsrecht.

De MR bestaat uit een geleding van 2 ouders en 2 leerkrachten, die door hun achterban telkens voor twee jaar worden gekozen.
De ouders zijn:
Hans Peter Siereveld (vader van Liz)
Joep Aalders (vader van Suus, Kas en Jurre)
De leerkrachten zijn:
Matthijs van Rhijn (leerkracht groep 5/6)
Marlies Vrancken (Leerkracht groep 1/2)

Jaarlijks komen de MR-leden 6 keer bij elkaar. Aan de hand van een vastgestelde agenda, komen veel onderwerpen aan bod. Zo wordt er o.a. gesproken over het schoolplan, de activiteitenplannen, de formatie, financiƫn en vakantieroosters. De schoolleider is geen lid van de MR, maar zit een deel van de vergadering erbij, om input te leveren over de lopende zaken op school.

De MR vergaderingen zijn openbaar; iedereen mag aanwezig zijn.
Heeft u onderwerpen voor de MR, dan kunt u die bij een van de leden vooraf inbrengen. De notulen zullen hieronder worden geplaatst.

Voor zaken die alle scholen van SOPORA aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden. Onze school is in deze GMR vertegenwoordigd door Marscha Niamat (moeder van Razia).


Hieronder vindt u een samenvatting van de notulen, van de laatste MR-vergaderingen.

Voor meer informatie over de vergadering /notulen kunt u contact opnemen met de MR.

pdf Notulen MR 15 september 2016 (PDF)