Kunst en cultuur

Kunst en cultuur op Het Palet
Werken met en genieten van Kunst en Cultuur geeft ons een extra dimensie. We willen kinderen daarin iets meegeven voor het leven. We denken daarbij aan uitingsvormen als tekenen, muziek, handvaardigheid, drama, dans, media. Bij Kunst en cultuur werken we vanuit Hoofd, Handen, Hart.

Hoofd:
Leren kijken naar kunst
Mening vormen over wat je ziet
Kennis maken met verschillende vormen van kunst
In tijdsgeest plaatsen van kunst

Handen
Scheppend
Kennis maken met technieken en materialen
Technieken leren
Met gereedschappen werken
Creëren
Uiten in verschillende vormen

Hart
Genieten
Beleven
Emoties ervaren
Waarderen
Respect

Kunst en cultuur staat niet op zichzelf. Het heeft een verbinding met de wereld om ons heen. Dat willen we op het Palet ook tot uiting brengen. Op het Palet werken de kinderen met vastgestelde thema’s voor de kleuters en vanaf groep 4 met de thema’s van Topondernemers. Wat is er mooier dan naast het kenniselement van de thema’s ook de creatieve lessen af te stemmen op hetgeen de kinderen bezighoudt. Zo kunnen er bij het onderwerp ‘De wereld in het klein’ maquettes gebouwd worden, de Eiffeltoren geschilderd worden, kleiwerken gemaakt worden met nagemaakte potscherven uit de oudheid, een museum bezocht worden, een volksdans geoefend worden etc. De kinderen maken kennis met verschillende technieken en gereedschappen en leren hun eigen talenten te ontdekken, zich creatief te uiten en vooral veel plezier te beleven hieraan. Na ieder thema zal in de school zichtbaar zijn, waar we aan gewerkt hebben.
Het Palet heeft samen met een grote groep andere scholen in Alphen aan den Rijn een subsidie gekregen om deze werkwijze vorm te geven en de hulp in te roepen van kunstenaars. Zo maken we met leerkrachten en kinderen op een professionele en inspirerende wijze kennis met de wereld van Kunst en Cultuur.

Nieuws