School- en gymtijden

Continurooster:
Wij hebben op school een continurooster. De kinderen blijven tot 14.45 uur op school en eten in de klas. We hebben dan een ononderbroken schooldag.

Groepen 1 t/m 8
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.45 uur
Woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Gymlessen
De groepen 1 en 2 gymmen op school. Bij goed weer kunnen de kinderen buiten bewegen.
De gymlessen worden voor de groepen 4 t/m 8 in de gymzaal van de Bonifaciusschool gegeven.
De gymtijden zijn:
Maandagochtend
Groep 4  van 10.15-11.00 uur
Groep 3 van 11.00-11.45 uur
Donderdagmiddag
Groep 5/6 van 12.30-13.15 uur
Groepen 5 en 6 van 13.15-14.45 uur

Judolessen
De indeling van de judolessen zal er dit jaar iets anders uit zien. De groepen zijn verdeeld over een aantal periodes tussen de vakanties. Gedurende die periodes zullen de judolessen plaatsvinden. De lessen zijn op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur bij judoschool Arashi. Indien uw zoon/dochter een eigen judo-pak heeft, deze graag op de dag meegeven. Andere leerlingen graag een t-shirt meegeven, om onder het leen-pak te dragen. U kunt u zoon/dochter na de judo-les ophalen bij de ingang van de judoschool, naast het schoolplein. De verdeling van de periodes (van vakantie tot vakantie) is als volgt:
zomer-herfst                groep 5/6
herfst-voorjaar            groep 4
voorjaar-zomer           groep 3 en groep 7/8
Juni                               groep 1/2 (2 val en stoeilessen)

 

Nieuws