Leuke links

Leuke sites voor kinderen

Leerwereld
http://www.rekenweb.nl
http://www.kennisnetkids.nl
http://www.tafelsonline.nl
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl

Sites voor ouders

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Postbus 10241
1301 AE Almere
036 5331500

Een initiatief voor ouders over onderwijs, voor het goede antwoord
0800 5010
http://www.50tien.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
http://www.50tien.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900-111 3 111 (lokaal tarief)

Maatschappelijk werk:
088-2542384
Centrum Jeugd en gezin
http://www.50tien.nl
088-2542384

Kinderopvang De Ontdekkers
Javastraat 5
2405 CS Alphen aan den Rijn
tel: 0172 499958

Klachtencommissie
Secretariaat Landelijke Klachten Commissie
Postbus 162
3440 AD Woerden

Nieuws