Activiteitenrooster

Data activiteiten 2018-2019

27 augustus 2018                                                       Startactiviteit
13 september 2018                                                     Informatieavond en jaarvergadering
24 september 2018                                                     Oudervertelavonden
3 t/m 10 oktober 2018                                                Project Kinderboekenweek
5 oktober 2018                                                            Boekenmarkt
21 november                                                                Inloop voor ouders en hun kind
5 december 2018                                                        Sinterklaasfeest
20 december 2018                                                      Kerstviering
Week van 11 februari 2019                                       1e rapport + 10 minutengesprekken
8 maart 2019                                                               Juffen- en meester dag
18 t/m 22 maart 2019                                                 Schoolproject
22 maart 2019                                                             Tenstoonstelling project
18 april 2019                                                                Paasviering
16, 17, 18 april 2019                                                   Centrale Eindtoets groep 8
12 april 2019                                                                Koningsspelen
10 mei                                                                            Inloop ouders en hun kind
21 mei 2019                                                                  Schoolreisje groep 1 t/m 7
5 t/m 7 juni 2019                                                          Schoolkamp groep 8
1 juli 2019                                                                     Rapporten mee naar huis
Week van 8 juli                                                             Facultatieve oudergesprekken
15 juli 2019                                                                   Afscheid groep 8
17 juli 2019                                                                   Eindfeest
18 juli 2019                                                                   Laatste schooldag
19 juli 2019                                                                   Lesvrije dag
22 juli 2019                                                                   Start zomervakantie

Nieuws